Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten van Hondencentrum Snuffeldog. Hoewel Hondencentrum Snuffeldog de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Hondencentrum Snuffeldog niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is.

Hondencentrum Snuffeldog aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Hondencentrum Snuffeldog sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Hondencentrum Snuffeldog en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Hondencentrum Snuffeldog, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Deze website kan links bevatten naar sites van derden. Hondencentrum Snuffeldog is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Hondencentrum Snuffeldog.

Voorts is zij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze sites.